Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Boosterprik

Als je een uitnodiging ontvangt voor een boosterprik ga die dan ook halen.

De werkzaamheid van de vaccins na basisvaccinatie neemt na een tijd af waardoor de kans om in het ziekenhuis te belanden toch weer toeneemt. Om dat de vermijden is het boostervaccin voorzien.

Voor het vaccinatiecentrum van Wemmel zijn de eerste uitnodigingen voor de 65+ de deur uit. De meesten onder hen zullen boosterprik krijgen tussen 10 november en 24 december.
Voor andere vaccinaties kennen de onderzoekers het ideale interval tussen de verschillende vaccinaties. In geval van Covid-19 worden de beslissingen genomen op basis van lopende studies in de landen die sneller zijn beginnen vaccineren dan wij.

Het te respecteren interval na de basisvaccinatie Covid-19 is daarom vastgesteld op 4 maanden na vaccinatie met J&J en AZ en 6 maanden na Pfizer en Moderna. Binnen die groepen worden steeds eerst de oudsten uitgenodigd.

Het vaccinatiecentrum kan enkel een boosterprik voorzien voor mensen die daarvoor een uitnodiging kregen.

De vrije inloopdagen in het vaccinatiecentrum zijn enkel bedoeld voor mensen zonder basisvaccinatie.

Gepubliceerd op wo 03 november 2021