De politiezone AMOW heeft een Team Dierenwelzijn.

Oprichting team dierenwelzijn in Politiezone AMOW   

Het nieuwe jaar werd in politiezone AMOW goed ingezet met de oprichting van een team dierenwelzijn. Het team bestaat uit vijf gemotiveerde inspecteurs met een hart voor dieren en passie voor natuur die zich zullen specialiseren in de dierenwelzijnswetgeving.   

De wetenschap bewijst helaas dat, anno 2021, dierenverwaarlozing & -mishandeling nog steeds bestaat en de moraal gebiedt de politie om daarmee rekening te houden in haar werking. Ook binnen de politiezone AMOW wordt deze problematiek niet onderschat. Met de oprichting van het team neemt de politiezone AMOW zijn verantwoordelijkheid op en zal een kordate en adequate aanpak van dierenleed de regel worden.   

Het team zal kennis en kunde verwerven en delen in de politieassociatie met politiezones TARL en Dilbeek. Daarnaast zal het team ook een uitgebreide professionele opleiding genieten. Samen met Inspectiedienst Dierenwelzijn van het Vlaams Gewest, de verschillende gemeentes en andere samenwerkingsverbanden worden ‘good practices’ gebundeld en uitgedragen onder de collega’s van de politiezone. 

Met een centraal meldpunt hoopt het team de drempel te verlagen voor aangiftes van dierenverwaarlozing en - mishandeling en zo bij te dragen tot het welzijn van de dieren. Voortaan kan iedereen bij het team terecht voor alle meldingen aangaande dierenwelzijn via pz.amow.dierenwelzijn@police.belgium.eu of tijdens de openingsuren op het telefoonnummer 02/452.50.05. Voor dringende zaken dient men steeds het nummer 101 te bellen.   

Gepubliceerd op do 15 april 2021

Lees meer artikels over