Tijdelijke politieverordening: werken E. Van Elewijckstraat & Schoondal

Op het college van burgemeester en schepenen van 11/02/2021 werd de volgende tijdelijke politieverordening goedgekeurd, die geldt van 22/02/2021 t.e.m. 09/07/2021:

  • Werken in E. Van Elewijckstraat & Schoondal

Deze tijdelijke verordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.

Gepubliceerd op vr 12 februari 2021