Covid Bon: OCMW

De Vlaamse Regering besliste om aan de gemeenten en OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:

 • de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
 • de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.

Kwetsbare gezinnen krijgen ‘consumptiebudget’ in de vorm van waardebonnen COVID-19 ter waarde van €10

Afgelopen zomer besloot de Vlaamse regering om elke gemeente een subsidie te geven. Deze subsidie dient om de lokale economie te stimuleren en kwetsbare groepen te helpen, die in financiële moeilijkheden zitten, of die door de coronacrisis in armoede dreigen ter geraken. We bieden ondersteuning door hen een consumptiebudget te geven.

Voor Wemmel gaat het om een subsidie van €31.000 en hiermee worden extra waardebonnen COVID-19 ter waarde van €10.

De doelgroep (zie hieronder) krijgt deze bonnen automatisch zonder vooronderzoek en kunnen deze aanvragen via de sociale dienst van het OCMW via telefoon 02 462 03 00, via mail socialedienst@wemmel.be of e-formulier.

De doelgroep bestaat uit mensen met volgend statuut:

 • leefloon
 • lopend dossier sociale dienst OCMW
 • personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming mutualiteit
 • personen met een laag inkomen
 • personen die genieten van een vervangingsinkomen
 • personen die in schuldbemiddeling zitten (budgetbegeleidng, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling)
 • personen die recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming FOD personen met een handicap
 • personen die genieten van een inkomensgarantie voor ouderen
 • vragers die bovengenoemd statuut niet hebben

https://www.wemmel.be/nl/formulier/378/covid-bon-ocmw

Gepubliceerd op do 14 januari 2021