Klacht indienen tegen een beslissing

Tegen een beslissing van de gemeenteoverheid kan klacht worden neergelegd bij de toezichthoudende overheid, binnen een periode van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website.

Voor meer informatie betreffende klachten tegen beslissingen van de gemeenteoverheid verwijzen we u naar de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het agentschap binnenlands bestuur.

U kan deze raadplegen via de link: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Openingsuren en contact

Dienst interne zaken

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be