Interpellatierecht

Inwoners (minstens 16 jaar) kunnen bij de gemeenteraad een interpellatie aanvragen. Die moet wel aan enkele voorwaarden voldoen.

  • Ze moet minstens door twintig inwoners van de gemeente ondertekend zijn, die minstens 16 jaar oud zijn, waarvan er maximum 2 op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd.
  • Ze moet betrekking hebben op een onderwerp van algemeen, belang. Kwesties van privé-belang, persoonsgebonden kwesties of persoonlijke vragen komen niet in aanmerking.
  • Ze moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang: de gemeente moet bevoegd zijn om op het punt een beleid te voeren.
  • Ze mag niet racistisch of xenofoob zijn.
  • Ze mag niet op de agenda van een gemeenteraad staan.
  • Ze mag geen voorwerp zijn van een interpellatie die in de laatste twaalf maanden behandeld is.
  • Ze moet schriftelijk en in de Nederlandse taal of in de Franse taal opgesteld zijn.

Als de vraag aan alle voorwaarden voldoet, wordt ze binnen de 3 maanden op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. De indieners van de interpellatie krijgen dan maximaal 5 minuten tijd om hun vraag mondeling toe te lichten. De burgemeester of schepen tot wiens bevoegdheid het punt behoort, antwoordt dan op de interpellatie. 

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst interne zaken

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be