Hemelwater en droogteplan

De voorbije jaren kende ons klimaat extremen met afwisseling van lange droge periodes en momenten van intense overvloedige neerslag. Daarbij is het inzicht gegroeid dat we met meer zorg moeten omgaan met hemelwater.

Met een hemelwater- en droogteplan (HWDP) wordt een integrale visie over de (hemel-) waterhuishouding van een gemeente beoogd.

Via de opmaak van een HWDP wordt er vorm gegeven aan een integrale, gedragen en gebiedsdekkende visie op het hele watersysteem in de gemeente, met als belangrijkste doel om in samenspraak met de betrokken stakeholders het watersysteem weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering en zo bij te dragen aan een leefbare en klimaatrobuuste omgeving. In overleg met verschillende actoren en na uitgebreid overleg werd eind mei 2023 het gemeentelijk DHWP afgerond.

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.11.10
e-mail
omgeving@wemmel.be