Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Indien een verblijf in het woonzorgcentrum financiële problemen geeft, kan je een tussenkomst vragen aan het OCMW.

Hoe aanvragen

  • De maatschappelijk werker zal jouw sociale en financiële situatie onderzoeken. Je zal in de eerste plaats zo veel mogelijk jouw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.
  • Als je kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

Neem hiervoor contact op met de sociale dienst van het OCMW. 

Wat meebrengen

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • je identiteitskaart