Een voorstel doen en komen toelichten

Iedere inwoner heeft het recht voorstellen of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te laten plaatsen en deze te komen toelichten. Het verzoek moet worden gesteund door ten minste 100 inwoners ouder dan 16 jaar. 

  • De voorstellen en vragen worden in een gemotiveerde nota nader omschreven. De burgers voegen bij die nota alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. Deze nota wordt ingediend met een formulier dat de gemeente via haar website ter beschikking stelt.
  • Het formulier en de nota worden schriftelijk of digitaal overgemaakt aan de gemeente. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die de voorstellen en de vragen ondertekend heeft.
  • De gemeente gaat na of aan die voorwaarden voldaan is.
  • Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.
  • De inwoners hebben het recht om de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te komen toelichten in de gemeenteraad.

Bij het voorstel of de vraag schrijf je een motivatie. Dit kan je ofwel digitaal ofwel schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft. Je kan hiervoor dit formulier gebruiken.

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Gerelateerde items

Openingsuren en contact

Dienst interne zaken

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be