Een voorstel doen en komen toelichten

Iedere inwoner heeft het recht voorstellen of vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te laten plaatsen en deze te komen toelichten. Het verzoek moet worden gesteund door ten minste 100 inwoners ouder dan 16 jaar. 

  • Ze moet minstens door twintig inwoners van de gemeente ondertekend zijn, die minstens 16 jaar oud zijn, waarvan er maximum 2 op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd.
  • Ze moet betrekking hebben op een onderwerp van algemeen, belang. Kwesties van privé-belang, persoonsgebonden kwesties of persoonlijke vragen komen niet in aanmerking.
  • Ze moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang: de gemeente moet bevoegd zijn om op het punt een beleid te voeren.
  • Ze mag niet racistisch of xenofoob zijn.
  • Ze mag niet op de agenda van een gemeenteraad staan.
  • Ze mag geen voorwerp zijn van een interpellatie die in de laatste twaalf maanden behandeld is.
  • Ze moet schriftelijk en in de Nederlandse taal of in de Franse taal opgesteld zijn.

Bij het voorstel of de vraag schrijf je een motivatie. Dit kan je ofwel digitaal ofwel schriftelijk indienen bij het gemeentebestuur. Het moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het college van burgemeester en schepenen ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Openingsuren en contact

Dienst interne zaken

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.40
e-mail
interne.zaken@wemmel.be