Gemeenschapswachten

De dienst gemeenschapswachten maakt deel uit van de dienst integrale veiligheid. De gemeenschapswachten zijn belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van het (subjectieve) veiligheidsgevoel van de burgers. Zij dienen een vertrouwensrelatie met de burgers op te bouwen teneinde spontaan klachten, meldingen en suggesties te regenereren. Door hun aanwezigheid en toezicht op het openbaar domein kunnen zij eveneens een ontradend effect hebben op potentiële daders.

Zij signaleren eveneens de problemen waarmee ze te maken krijgen aan de gemeentelijke diensten of aan de politie. Zij dienen overlast en criminaliteit te helpen voorkomen door het sensibiliseren van het publiek over veiligheid en de criminaliteitspreventie, het signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegennet, het informeren van automobilisten, het uitoefenen van toezicht…

U herkent de gemeenschapswachten aan hun paarse uniform. Zij dragen hun identificatiekaart te allen tijde bij zich.

Openingsuren en contact

adres
Dries 77
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.92 en 02/462.05.93