Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat hoort bij het leven. Je kan dan in alle vertrouwen terecht bij een hulpverlener van het CAW.

Wanneer je een beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum, of informatie en advies geven. Maar ook langere begeleidingstrajecten, opvang of crisishulp wanneer de nood hoog is. Jij bepaalt steeds wat er gebeurt.

Elke nieuwe burger heeft recht op een volwaardige plek in de samenleving. Voor mens en samenleving is het essentieel dat niemand uitgesloten wordt. We benaderen migratie en integratie daarom als een positieve realiteit. Verblijf je in België maar beschik je (nog) niet over geldige verblijfsdocumenten? Of verblijf je wel al wettig in België maar je familie nog niet? Wil je graag weten wat je mogelijkheden of perspectieven zijn om geldige verblijfsdocumenten te verkrijgen? Dan kan onderstaande informatie je al wat op weg helpen.

We helpen je graag op weg! Wij bekijken samen hoe en wie je daarbij best kan verder helpen.