Buitenschoolse opvang

Wat?

Buitenschoolse opvang omvat de ochtend-, middag- en avondopvang, woensdagnamiddagopvang en opvang tijdens de schoolvrije dagen (facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen en brugdagen).

De gemeentelijke kinderopvang is een samenwerkingsverband tussen de vzw 3Wplus en het gemeentebestuur Wemmel. 

3Wplus staat in voor de opvang zelf en voor de communicatie, facturatie en inning.

Meer info is te vinden op 3wplus.be/boomerang en in de infobrochure.

Voor wie?

Deze opvang is voor kinderen die school lopen in één van de Wemmelse basisscholen.

Hoe aanvragen en kostprijs?

Inschrijven is niet nodig voor de voor-en naschoolse opvang. Je dient wel een account aan te maken voor je kind, dit kan hier. 

De geldende tarieven worden door de gemeente vastgelegd in het "retributiereglement binnen- en buitenschoolse opvang en vakantieopvang". Korting is voorzien voor kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. 

Contactgegevens 3Wplus

Telefonisch:

  • Coördinator Nederlandstalige gemeentelijke basisschool en basisschool Kameleon: 0489/51.78.47
  • Coördinator Franstalige gemeentelijke basisschool: 0487/14.08.42
  • Coördinator vrije basisscholen Sint-Jozef en Mater Dei: 0499/64.04.45

Mail:

Contactgegevens gemeente Wemmel

Dienst (flankerend) onderwijs - kinderopvang
Tel.: 02/462.12.20
Mail: facischool@wemmel.be