Meerjarenplan en financiële rapporten

De gemeente en het  OCMW hanteren de beleids- en beheerscyclus (BBC) als instrument voor hun planning (meerjarenplan), opvolging (boekhouding) en verantwoording (jaarrekening).

De gemeente en haar OCMW worden voor BBC als één rapporteringsentiteit beschouwd: ze beschikken over gedeelde doelstellingen, gedeelde beleidsrapporten en één financieel evenwicht voor beide besturen. Echter hebben beide budgettaire entiteiten aparte kredieten en kunnen ze voor specifieke doeleinden afzonderlijke rapporten maken, dit omwille van de aparte rechtspersoonlijkheid.

De beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassingen meerjarenplan en jaarrekeningen) zijn steeds terug te vinden op de website en worden ook digitaal bezorgd aan de Vlaamse overheid.

Naast de financiële rapportering wordt er ook jaarlijks een inhoudelijk jaarverslag opgemaakt. Hierin komt steeds een oplijsting en toelichting van de verschillende organen van de gemeente en de realisaties van de verschillende gemeentediensten.

Openingsuren en contact

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.17.50
e-mail
fin@wemmel.be