Bepaal het mobiliteitsplan mee!

De dienst Mobiliteit en het bureau Vectris organiseren een derde participatiemoment op wijkniveau m.b.t. het mobiliteitsplan. Dit zal doorgaan op zaterdag 11 september, zaterdag 18 september en zaterdag 25 september 2021, telkens van 13u tot 17u. Plaats: GBS De Wondertuin, J. Vanden Broeckstraat 29 te Wemmel.

Wij vragen u alvast om zich op voorhand in te schrijven via: https://www.wemmel.be/nl/formulier/415/inschrijving-mobiliteitsplan 

Het bestuur wil gaan voor een mobiliteitsplan op maat van de Wemmelaar en heeft daarom jouw hulp nodig. Het bureau werkte een aantal mogelijke scenario's uit op wijkniveau. Tijdens het participatiemoment kan je antwoord krijgen op uw vragen of eventueel het doorgeven van opmerkingen, aanpassingen... Het bureau verzamelt alle feedback en verwerkt deze dan in de scenario’s. De gemeenteraad beslist dan over het finale mobiliteitsplan na een extra advies van de GR Commissie Mobiliteit.

Als inwoner heeft u ook de mogelijkheid om al uw vragen en of opmerkingen door te geven via het inschrijvingsformulier.

Het studiebureau verzamelt deze vragen en geeft de nodige feedback tijdens één van de participatiemomenten. De informatie en meningen die we van onze inwoners krijgen, zijn belangrijk en bepalen mee de toekomstige plannen voor de wijken.

Wat betreft de eerste bevraging kwamen erg veel en erg uiteenlopende reacties. Indien u hieromtrent nog vragen heeft kan u deze op voorhand doorgeven. Het studiebureau heeft dan de mogelijkheid om de vraag op voorhand te bekijken en u een antwoord te geven tijdens het participatiemoment.

Gepubliceerd op do 01 juli 2021