Algemene provinciebelasting voor gezinnen

De provinciale gezinsbelasting wordt gevestigd op naam van de referentiepersoon van het gezin, die op 1 januari van het aanslagjaar in het bevolkingsregister van de gemeente vermeld staat.

Onder gezin wordt verstaan:

  • een persoon die alleen leeft
  • 2 of meer (verwante) personen die in dezelfde woning verblijven en er samenwonen