Algemene provinciebelasting voor bedrijven

De provincie heft de Algemene Provinciebelasting (APB) voor bedrijven op elk bedrijf en elke zelfstandige met een vestiging in de provincie.

Voorwaarden

Elk bedrijf en elke zelfstandige met een vestiging gelegen in de provincie op 1 januari van het aanslagjaar, is belastingplichtig.

Een belastbare vestiging is elke oppervlakte die je voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden bestemt, gebruikt of voorbehoudt.

Deze algemene provinciebelasting is geen belasting op activiteit, maar een belasting op vestiging. Zo is de belasting ook verschuldigd bij inactiviteit. Zo zijn bijvoorbeeld ook slapende vennootschappen, vennootschappen in vereffening, … onderworpen aan de algemene vestigingsbelasting.