Aanvragen taxivergunning en bestuurderspas opnieuw mogelijk

Taxibedrijven en taxibestuurders kunnen opnieuw vergunningen en bestuurderspassen aanvragen bij de gemeentes. De Vlaamse overheid heeft het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet hersteld dat vernietigd werd door de Raad van State.

Nieuw uitvoeringsbesluit

Het nieuwe uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet is op donderdag 29 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is dus in werking getreden.

  • Taxibedrijven en (kandidaat-)taxibestuurders kunnen opnieuw vergunningen en bestuurderspassen aanvragen bij lokale besturen.
  • De exploitatievoorwaarden van het besluit IBPV zijn opnieuw hersteld. Dat betekent dat er opnieuw vereisten gelden voor het voertuig (milieu, inrichting, taximeter …) en voor de dienstverlening (taalvereisten, verlenen van vervoerbewijs …).
  • De perimeter rond de standplaatsen én rond de luchthaven Brussels Airport is hersteld.
  • Het nieuwe besluit treedt met retroactieve kracht in werking vanaf 1 januari 2020, de inwerkingtreding van het oorspronkelijke besluit. Alle  vergunningen en bestuurderspassen die uitgereikt werden op basis van dat vernietigd besluit opnieuw geregulariseerd worden.

Taxibestuurders en -exploitanten die al een bestuurderspas en vergunningen hadden, konden hun job steeds blijven uitoefenen conform het decreet individueel bezoldigd personenvervoer. Hun vergunningen en bestuurderspassen bleven en blijven vandaag nog steeds geldig.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Lokale Economie. 

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.12.30
e-mail
lokale.economie@wemmel.be