Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Vijverslaan

Omgevingsloketnr: OMV_2019027265

ELPRO BVBA heeft een aanvraag ingediend op 5 maart 2019 voor het verkavelen in 2 loten. De aanvraag heeft als adres Vijverslaan, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 497 Y 12.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27/06/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op di 09 juli 2019