Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Windberg

Omgevingsloketnr: OMV_2019058714

AVEVE NV heeft een aanvraag ingediend op 06/05/2019 voor het plaatsen van publiciteit. De aanvraag heeft als adres Windberg 12, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 790K6, 790V5, 790X5 en 790H6.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27/06/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op di 09 juli 2019