Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Dorekensveld

Omgevingsloketnr: OMV_2019008508

De heer Vasile Timsac heeft een aanvraag ingediend op 23/01/2019 voor het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Dorekensveld 6, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 492N.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11/04/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op do 25 april 2019