Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning G. Mercatorlaan

Omgevingsloketnummer: OMV_2018131581
 
Mevr. Ann De Kesel en de heer Frédéric Stiels hebben een aanvraag ingediend op 11 november 2018 voor het verbouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Geeraard Mercatorlaan 11, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 48S.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12/12/2018 de omgevingsvergunning verleend.
 
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:
  • Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28
  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina.
Gepubliceerd op vr 11 januari 2019