Wijziging van het aanvullend verkeersreglement - zebrapad

Tijdens de gemeenteraad van 28/04/2022 werd de volgende wijziging van het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd:

  • aanbrengen zebrapad in Fr. Robbrechtsstraat, Parklaan, Jagersweg, Bruyndonckxstraat, Hugo Verrieststraat

Deze beslissing ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst (op afspraak).

Gepubliceerd op di 07 juni 2022