Welzijnscampus

Op de terreinen van de Residentie Geurts starten binnenkort de werken voor de nieuwbouw van de welzijnscampus inclusief nieuwe bibliotheek en multifunctionele ruimte en cafetaria.
Deze werken zullen in totaal 2 à 3 jaar in beslag nemen.

Ze gebeuren in 2 fasen. Eerst wordt de nieuwbouw opgetrokken, op het terrein tussen de fontein en de huidige bibliotheek. Als die klaar is, verhuizen de bibliotheek, foyer en cafetaria daarheen. Ten slotte kan de huidige bib, foyer en cafetaria worden afgebroken en zal men de nieuwbouw met de Residentie Geurts verbinden.

De hinder zal tijdens de werken zoveel mogelijk beperkt blijven. Een deel van het park zal wel werfzone zijn en dus ontoegankelijk, maar de bewoners van de Residentie zullen gedurende de werken altijd toegang blijven hebben tot een bib, foyer en cafetaria. Iedereen kan ook steeds in zijn appartement blijven, niemand zal moeten verhuizen.