Wekelijkse rustdag en openingsuren

Handelaars, ambachtslieden en ondernemingen die een activiteit uitoefenen in de directe verkoop van producten of die rechtstreeks contact hebben met klanten, zijn gebonden aan de wet op de sluitingsuren en verplichte wekelijkse rustdag.

Een handelaar kan een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. Dan moet hij op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

De handelaars zijn ook onderworpen aan de sluitingsuren. Voor het merendeel van de winkels, zijn deze de volgende:

  • Vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • Vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

De dienstensector (horeca, kappers..) zijn vrijgesteld van deze wetgeving. De precieze invulling hiervan is bepaald door de Federale Overheidsdienst Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/sluitingsuren-en-wekelijkse.

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.47
e-mail
lokale.economie@wemmel.be