Juridische ondersteuning

Via de sociale dienst kunt u doorverwezen worden naar de juridische dienst, die u met raad en daad bijstaat.