Stemrecht voor Europese burgers

Op zondag 26 mei 2019 worden de 705 leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten. Opgelet: je moet je hiervoor laten inschrijven op de kiezerslijst en dit op ten laatste 28 februari 2019.

Om aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vier voorwaarden voldoen. U moet:

 • De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten
  Om te mogen stemmen, moet u de nationaliteit hebben van een van de volgende 26 landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden.
  Ook Britse onderdanen kunnen zich inschrijven. Maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.
 • Uw hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de Belgische gemeente waar u verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 maart 2019 vervuld zijn.
  Opgelet: Europese ambtenaren en hun gezin zijn doorgaans niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor deze ambtenaren en hun gezin is het voldoende dat ze vermeld worden in het bevolkingsregister van de Belgische gemeente waar ze hun hoofdverblijf hebben.
 • Minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019, de dag van de verkiezingen, en zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht voorzien door de Belgische wet. U mag uw stemrecht ook niet verloren hebben in uw land van herkomst door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is.

Aanvraagformulier
Om u in te schrijven op de kiezerslijst van de gemeente, moet u het formulier C/1 invullen dat u onderaan deze pagina kan downloaden. 

Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2019 bezorgen in het gemeentehuis.
In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken. Wanneer het college van burgemeester en schepenen u als kiezer erkent, ontvangt u een officieel bericht van de gemeente.
U moet dan stemmen in de Belgische gemeente die u inschreef. Let op: u kunt dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst.

Al eerder erkend?
Misschien heeft u als Europese burger in het verleden al een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst (bv. voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014). Indien u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen (voor zover U nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden).
In België geldt de stemplicht. Zodra u bent ingeschreven op de kiezerslijst, bent u dus wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen.

Weigering
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen dat u niet wordt erkend als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven. U krijgt hiervan dan een officieel schriftelijk bericht. Er kunnen verschillende redenen zijn voor de weigering:

 • U beschikt niet over de juiste nationaliteit of de vereiste leeftijd
 • U heeft in uw land van herkomst het kiesrecht verloren
 • U kreeg in België of in uw land van herkomst een bepaalde strafrechtelijke veroordeling
 • U werd door een rechter “gerechtelijk onbekwaamverklaard”.

Gaat u niet akkoord met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan. Over de beroepsprocedure kan u inlichtingen vragen bij het gemeentebestuur.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.70
fax
02/462.05.79
e-mail
bevolking@wemmel.be