Risicopatiënt

De arts-specialisten hebben een schrijven ontvangen m.b.t. hun rol in de vaccinatiestrategie. In dit document staat de correcte procedure beschreven die arts-specialisten kunnen gebruiken om hun risicopatiënten aan te melden.
 
Het is belangrijk te vermelden dat de arts-specialisten correct werden ingelicht omtrent de meest recente aanbevelingen i.v.m. de indicatiestelling voor een bepaald type vaccin: een selectie van een bepaald type vaccin op basis van medische wetenschappelijke redenen (diagnose) is niet aangewezen en niet toegestaan, met uitzondering van de zeer beperkte patiëntengroep die wordt behandeld met adeno-geassocieerde (AAV) gentherapie.
 
Ook de huisartsen werden hierover correct geïnformeerd.

Openingsuren en contact

Vaccinatiecentrum Wemmel

adres
Zijp 101
1780 Wemmel
tel.
0492 18 75 35
e-mail
elz.regio.grimbergen@gmail.com