Reglement met betrekking tot het toekennen van een eenmalige forfaitaire bijdrage voor alle verenigingen