Provinciale aanpassingspremie en renovatielening

Bij de provincie kan je een bijkomende lening aanvragen voor renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonende personen. De lening bedraagt maximaal €20 000 en voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of gezinnen met een persoon met een erkende handicap € 22.500 aan een intrestvoet van 0,50% en moet worden terugbetaald op maximum 20 jaar.

Om in aanmerking te komen mag jouw gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger liggen dan 41 120 euro voor een alleenstaande en 58 270 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3 520 euro per persoon ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden. ( inkomen 2018 – aanslagjaar 2019) De aanvrager mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben.

Openingsuren en contact

Dienst Wonen

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.55
e-mail
huisvesting@wemmel.be