Proefopstelling - K. Van de Woenstijnelaan

Op het college van burgemeester en schepenen van 11/05/2023 werd de volgende politieverordening goedgekeurd: 

  • Politieverordening: Proefopstelling en flankerende maatregel in de K. Van de Woenstijnelaan n.a.v het mobiliteitsplan

Deze politieverordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.