Veelgestelde vragen m.b.t. de COVID-19-bon

Wie heeft een COVID-19-bon gekregen?

Hoeveel COVID-19-bons worden door de gemeente uitgegeven?

Waar kan ik de COVID-19-bon gebruiken?

Waarom is er nog geen lijst van de deelnemende handelaars op papier?

Hoelang kan ik de COVID-19-bon gebruiken?

Ik wens als lokale handelaar deel te nemen aan deze actie?

Ik heb geen COVID-19-bon ontvangen?

Wie heeft een COVID-19-bon gekregen?

 • Elk gezin of alleenstaande ingeschreven in de bevolkingsregisters/vreemdelingenregister op 26/10/2020 heeft 1 bon ter waarde van 10 € gekregen. Er is dus maar 1 bon per gezin.
 • Kwetsbare gezinnen/personen kunnen na onderzoek via het OCMW (een)extra bon(s) ontvangen. Dit start op 1 januari 2021. Je doet je aanvraag via het e-loket.

Hoeveel COVID-19-bons worden door de gemeente uitgegeven?

 • Voor gezinnen of alleenstaanden : 6.768
 • Kwetsbare gezinnen/personen : 3.100 

Waar kan ik de COVID-19-bon gebruiken?

 • De COVID-19-bon kan gebruikt worden bij alle handelaars en horecazaken van Wemmel, alsook bij de marktkramers van de zondagsmarkt die deelnemen aan deze actie.

De handelaars zijn terug te vinden op de website :

 https://www.wemmel.be/nl/bedrijven?COVID-19-bon=1

Deze lijst wordt regelmatig aangevuld.

 • De OCMW-raad heeft een actie gelanceerd waarbij gezinnen/personen de COVID-19-bon kunnen schenken aan het OCMW.
 • Deze actie werd ondersteund door de gemeenteraad.

Info : OCMW Wemmel, de Limburg Stirumlaan 116 Tel. 02/462.03.00

Waarom is er nog geen lijst van de deelnemende handelaars op papier?

Deze lijst wordt nog niet op papier verspreid omwille van het feit dat er nog handelaars verplicht gesloten zijn en/of hun deelneming nog niet hebben bevestigd.

Op dit ogenblik komen er ook nog wekelijks handelaars bij.

Zodra dit niet meer het geval is, zal de lijst ook beschikbaar zijn op papier en vermeld worden in het infoblad.

Hoelang kan ik de COVID-19-bon gebruiken?

Je kan deze bon gebruiken tot en met 31/12/2021.

Ik wens als lokale handelaar deel te nemen aan deze actie?

 • Als je nog niet geregistreerd bent als handelaar op de website van de gemeente Wemmel registreer je je handelszaak in de handelaarsgids : https://www.wemmel.be/nl/mijn-bedrijf?m=register
 • Je vult vervolgens het formulier in via het E-loket: https://www.wemmel.be/nl/formulier/364/covid-19-bon-deelname-handelaars
 • Ben je reeds geregistreerd in de handelaarsgids dan kan je meteen naar E-loket gaan.
 • Zolang de bons kunnen gebruikt worden, kan je je inschrijven.
 • De uitbetaling van de bons gebeurt d.m.v. het formulier "aanvraag uitbetaling COVID 19 bonnen": https://www.wemmel.be/download.ashx?id=17642 
 • Je kan de bonnen bezorgen aan de financiële dienst via afgifte aan het onthaal van het gemeentehuis of je kan de bonnen in de brievenbus van het gemeentehuis steken. Dit laatste is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Indien je de bonnen in de brievenbus steekt, denk eraan luik B te behouden.
 • Voor afgifte dien je de bonnen te ontwaarden met de naam van je onderneming (stempel of handgeschreven) en je handtekening.
 • Ben je in de onmogelijkheid om in te schrijven voor deze actie of de bonnen in te dienen, laat het weten aan de dienst lokale economie 02/462 05 47 of via email lokale.economie@wemmel.be
 • Voor vragen i.v.m. de uitbetaling, neemt je contact op met de financiële dienst 02/462 05 20 of via email fin@wemmel.be.

Ik heb geen COVID-19-bon ontvangen?

De einddatum voor melding dat u de bon niet ontvangen heeft is 31/01/2021.

De COVID-19-bon werd via brief verdeeld aan alle gezinnen/alleenstaanden ingeschreven in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister van Wemmel op 26/10/2020.  Er is 1 bon per gezin.

Deze briefwisseling met bon werd machinaal onder envelop gestoken en vergissingen zijn eigenlijk uitgesloten. Dus alvorens een melding te maken, kijk toch nog eens na of je wel in aanmerking komt voor deze bon. Misschien is de enveloppe tussen de reclame beland?

Meldingen hierover dienen schriftelijk te gebeuren met vermelding van je contactgegevens :

 • per brief : Gemeentehuis -Dienst lokale economie : Dr. H. Folletlaan 28 1780 Wemmel
 • per email: lokale.economie@wemmel.be