Financiële en materiële steun

In functie van de behoeften kan er na een sociaal en financieel onderzoek financiële en / of materiële ondersteuning geboden worden.

Elke persoon die in België verblijft, heeft recht op maatschappelijke dienstverlening of hulp. Deze dienstverlening heeft tot doel om iedereen de mogelijkheid te geven een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De dienstverlening die de OCMW's verstrekken, kan verschillende vormen aannemen. Ze kan lenigend  (=hulp verlenen), curatief  (=genezend), preventief zijn en van materiële, sociale, geneeskundige of psychologische aard.

De sociale dienst zal elke vraag naar maatschappelijke dienstverlening onderzoeken en de meest geschikte voorstellen formuleren om aan de vraag te voldoen.

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be