Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een periodieke financiële steun die het OCMW verleent, indien het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet) niet kan worden toegekend doordat de persoon niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van de RMI-wet.

De aanvraag kan ingediend worden bij het OCMW van de gemeente waar de hulpvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Voorwaarden

  • werkelijke verblijfplaats in België hebben
  • meerderjarig zijn of gelijkgesteld (=minderjarig en zwanger)
  • ingeschreven zijn in vreemdelingen- of wachtregister
  • behoeftig zijn
  • werkbereid zijn
  • uitputting van de rechten op andere sociale uitkeringen

Meer info op: POD Maatschappelijke Integratie

Meenemen

  • identiteitsdocumenten
  • huurovereenkomst
  • laatste inkomstenbewijzen
  • rekeninguittreksels, enz.

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be