Collectieve schuldenregeling

Een procedure collectieve schuldenregeling beoogt de financiële draagkracht van iemand die gebukt gaat onder overmatige schuldenlast te herstellen. Deze regeling moet hem toelaten zijn schulden te betalen en hem en zijn gezin een menswaardig bestaan te laten leiden. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden,... komen in aanmerking. Het gaat om een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid d.m.v. een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Zodra de rechter het verzoek toelaatbaar verklaart, zullen intresten en uitvoeringsmaatregelen, zoals beslag en loonsoverdracht, opgeschort worden. De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan die een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling moet uitwerken. Uitzonderlijk kan de aanzuiveringsregeling gedeeltelijke of totale kwijtschelding van schulden bevatten. Het beheer van uw inkomsten en uw goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar. Tevens heeft de schuldbemiddelaar een controletaak en volgt hij de uitvoering op van alle maatregelingen voorzien in de aanzuiveringsregeling.

Voorwaarden

Deze wetgeving is niet van toepassing op handelaars. Zij slaat enkel op niet-handelaars, dit wil zeggen:

  • particulieren
  • beoefenaars van een vrij beroep: geneesheren, architecten, tandartsen...
  • landbouwers

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be