Budgetmeter elektriciteit & gas

Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij u op voorhand betaalt voor de elektriciteit of het aardgas dat u verbruikt. U plaatst vooraf een bepaald bedrag op uw budgetmeterkaart. Deze kaart plaats u in de budgetmeter: zolang het bedrag niet is opgebruikt, kunt u elektriciteit en gas verbruiken.

Met een budgetmeter kunt u uw budget beter beheren en het verbruik goed opvolgen. 

Er is een oplaadpunt in het OCMW waar u uw budgetmeterkaart kan opladen tijdens de openingsuren.

Voorwaarden

U kunt de plaatsing van een budgetmeter niet weigeren als:

 • u elektriciteit of aardgas geleverd krijgt via de netbeheerder
 • de facturen voor het verbruik hiervan niet betaald zijn
 • de netbeheerder u per aangetekende brief in gebreke gesteld heeft

De netbeheerder is verplicht de budgetmeter uit te schakelen wanneer:

 • al uw openstaande schulden bij de netbeheerder zijn betaald
 • u een contract met een leverancier hebt afgesloten die u van elektriciteit en/of aardgas zal voorzien na het uitschakelen van de budgetmeter

Kosten

 • de plaatsing van de budgetmeter is gratis
 • u betaalt voor uw verbruik:
  • de sociale maximumprijs indien u daar recht op hebt
  • in de andere gevallen: een vastgelegde prijs (het gemiddelde van de prijzen van de commerciële leveranciers) 

Bijzonderheden

Raadpleeg de website van de VREG voor meer informatie over de budgetmeter of om de contactgegevens van uw netbeheerder op te zoeken.

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be