Formulieren voor uw kandidatuur

Je kan je tot uiterlijk zondag 18 augustus kandidaat stellen voor de onderstaande adviesraden. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Meer informatie daarover vind je in de uitgebreide statuten van de verschillende adviesraden. Daarin wordt onder meer de wijze van samenstelling en de werking van elke adviesraad uitgelegd.