Borgstelling voor woonzorgcentrum

Een oudere die de stap zet naar het rusthuis moet het verblijf zelf bekostigen. Een rusthuis zal, ondanks het feit dat de oudere de plaatsing zelf betaalt, een borgstelling vragen aan het bevoegde OCMW. Als de oudere onvoldoende middelen heeft, kan hij/zij een beroep doen op het bevoegde OCMW voor een tussenkomst in de maandelijkse rusthuisfactuur. 

Het OCMW zal pas een tussenkomst verlenen indien na onderzoek blijkt dat de eigen middelen van de oudere niet volstaan. De oudere zal eerst zijn pensioen, huuropbrengsten... moeten aanspreken.

Voldoen het pensioen of eventuele andere periodiek terugkerende inkomsten niet om de verblijfkosten te betalen, dan dienen zij aangevuld te worden met spaargelden, obligaties ...

Zijn ook de spaargelden opgebruikt of onbestaande dan kan het OCMW een tussenkomst verlenen. Om terugbetaling van de gemaakte verblijfkosten te waarborgen, kan het OCMW een hypothecaire inschrijving nemen op de bestaande onroerende goederen van de oudere.

Voorwaarden

Alvorens een tussenkomst te verlenen, zal het OCMW ook nagaan in hoeverre de verblijfkosten kunnen teruggevorderd worden van de onderhoudsplichtigen. Onder onderhoudsplichtigen verstaan wij in eerste instantie de kinderen van de oudere. Mogelijk zullen zij dus een financiële inspanning moeten leveren om de plaatsing mogelijk te maken.

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be