Aanvraag tot subsidies sportverenigingen

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden subsidies uitgekeerd aan erkende "Wemmelse sportverenigingen" (cf. erkenningsreglement voor sportverenigingen).

Een erkende Wemmelse sportvereniging die aanspraak wil maken op een sportsubsidie, moet het aanvraagformulier invullen en laten goedkeuren.

Digitaal loket

  • Subsidieaanvraag erkende Wemmelse sportverenigingen

    Formulier

Openingsuren en contact

Dienst vrije tijd & welzijn

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.03.90
e-mail
vtw@wemmel.be