Huurgarantiefonds voor verhuurders

Het huurgarantiefonds bestaat sinds 1 januari 2014. Als verhuurder van woningen kunt u zich bij het fonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies wanneer uw huurder de huur niet kan betalen.

U kunt als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen wanneer de huurder minimaal drie maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen.

Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal drie maanden huur bijpassen, met een plafond van 2700 euro.

Voorwaarden

U kunt zich als private verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds wanneer u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • U moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken.
  • Het moet gaan om een nieuwe huurovereenkomst: u moet zich aansluiten binnen de twee maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.
  • De verhuurde woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.

Hoe aanvragen

U kunt zich als verhuurder online aansluiten bij het huurgarantiefonds of u print het formulier (438.28 kB) af en stuurt het op met de post.

Kostprijs

Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost éénmalig 75 euro per huurcontract.

Openingsuren en contact

Dienst huisvesting