Verkooprechten

Wanneer u een woning, een appartement of een bouwgrond koopt moet u op de aankoopsom verkooprechten betalen.

Voorwaarden

Het verkooprecht is in principe verschuldigd vanaf het ogenblik dat een (mondelinge) verkoopovereenkomst gesloten is.

Hoe aanvragen

Na berekening van de registratierechten moeten de verkooprechten worden betaald. Diegene die de akte of het geschrift betreffende de verkoop ter registratie aanbiedt, is ook verplicht tot betaling van de rechten:

 • Wanneer een verkoopovereenkomst vóór het opmaken van de notariële akte ter registratie wordt aangeboden, is degene die de akte ter registratie aanbiedt (koper of verkoper) verplicht het verkooprecht te betalen.
 • Wanneer een verkoopovereenkomst vóór het opmaken van de notariële akte niet ter registratie werd aangeboden, wordt het verkooprecht betaald door de notaris wanneer die de notariële verkoopakte ter registratie aanbiedt. De notaris rekent de rechten met de koper af bij het verlijden van de notariële verkoopakte (dus vóór de aanbieding ter registratie).

Doorgaans draagt de koper de registratiebelastingen. De partijen kunnen evenwel overeenkomen dat de verkoper de rechten draagt. Voor de ontvanger van het belastingkantoor heeft die onderlinge overeenkomst echter geen waarde.

Kostprijs

In het Vlaams Gewest bedragen de verkooprechten of registratierechten 10% van de aankoopsom. Naargelang de aard van het onroerend goed dat wordt aangekocht (bv. bescheiden woning, enige woning), kan de koper eventueel genieten van gunstmaatregelen:

 • klein beschrijf: Wie een bescheiden woning koopt of bouwt, kan in aanmerking komen voor het verminderde tarief van 5%.
 • abattement en bijabattement:
  • Als u geen andere woning of bouwgrond bezit, moet u geen registratierechten betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom (abattement).
  • Als u voor die aankoop een hypothecaire lening aangaat, kunt u een bijkomende vrijstelling (bijabattement) genieten van
   • 10.000 € als de registratierechten 10% van de aankoopsom bedragen;
   • 20.000 € als de registratierechten 5% van de aankoopsom bedragen;
   • 66.666,67 € als de registratierechten 1,5 % van de aankoopsom bedragen.
 • meeneembaarheid:
  • Als u verkooprechten op uw oude woning hebt betaald, kunt u die oude rechten aftrekken van de verkooprechten die u op uw nieuwe woning moet betalen.
  • Het is echter niet mogelijk om meeneembaarheid te combineren met abattement en bijabattement. U zult met uw notaris moeten nagaan welke vermindering u het meeste voordeel oplevert.
 • vermindering voor activering van panden (renovatieabattement): Als u een pand koopt en renoveert, dat maximum vier opeenvolgende jaren is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar, kuntu een vermindering van verkooprechten krijgen.

Opgelet: Wanneer u een bouwgrond koopt moet u altijd het normale tarief (10%) betalen. Maar u kunt wel een teruggave van 5% krijgen als u later op die grond een bescheiden woning bouwt.

Als u niet akkoord gaat met het bedrag van de geheven rechten, dient u bezwaar in te dienen. Het gaat hier dan over effectieve fouten in de berekening.

Voor sommige van deze gunstmaatregelen geldt dat indien u op het ogenblik van registratie nog niet kan aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden, u achteraf, op het ogenblik dat u wel kan aantonen aan de voorwaarden te voldoen, een verzoekschrift tot teruggave kan indienen. Een verzoekschrift tot teruggave kan u op dezelfde manier als een bezwaar indienen.

Openingsuren en contact

Dienst ruimtelijke ordening

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
fax
02/462.05.59
e-mail
ruimtelijke.ordening@wemmel.be