Stookolietank buiten gebruik stellen

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De verplichtingen hieronder gelden voor stookolietanks die gebruikt werden voor het verwarmen van woningen.

De regels zijn afhankelijk van de grootte en de plaats van de tank. De tank kan zich bovengronds of ondergronds bevinden.
Met een 'ondergrondse' tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als 'bovengronds' beschouwd.

Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.

Voor het definitief buiten gebruik stellen van een stookolietank moet u beroep doen op een erkende stookolietechnicus of milieudeskundige. Hij levert een certificaat af waaruit blijkt dat de stookolietank werd geneutraliseerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat staan de naam en het erkenningsnummer van de technicus vermeld.

Hoe aanvragen

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie houdt een lijst bij van stookolietechnici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest.

Overzichtslijst erkende stookolietechnici en erkende milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen: https://omgeving.vlaanderen.be/overzichtslijsten-erkende-personen-bedrijven-opleidingscentra

Op de website van Informazout vindt u een overzicht van bedrijven die tanks leegmaken, neutraliseren en/of verwijderen in de lijst van 'tankprobleemoplossers'. U kunt ook bijv. in een telefoongids zoeken in de categorie 'Tankreiniging'.

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
e-mail
omgeving@wemmel.be