Afwijking wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.

Een handelaar kan een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen. Dan moet hij op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

De handelaars zijn ook onderworpen aan de sluitingsuren. Voor het merendeel van de winkels, zijn deze de volgende:

  • Vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
  • Vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan op verzoek van 1 of meerdere handelaars of ambachtslieden die handelen in eigen naam of op verzoek van een groepering voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van kermissen en markten (maximaal 15 dagen per jaar).

Digitaal loket

Openingsuren en contact

Dienst lokale economie

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.47
e-mail
lokale.economie@wemmel.be