Vrijstelling van heffing op waterverontreiniging

Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken via een eigen waterwinning of klant zijn bij Brabant Water moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een vrijstelling van deze heffing krijgen.

Ook grootverbruikers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van die heffing krijgen.

Voorwaarden

Zuiveringsinstallatie

Als gezin (of als grootverbruiker met gezinsgebruik) krijgt u een vrijstelling als u uw afvalwater correct zuivert met een eigen individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Hebt u een eigen waterwinning én ook een drinkwateraansluiting? Dan komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar kunt u wel een compensatie aanvragen bij uw drinkwatermaatschappij.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om deze vrijstelling te krijgen.

Sociale redenen

U krijgt een vrijstelling om sociale redenen, als u op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:

Gaat uw waterfactuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan komt u niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar kunt u wel een compensatie aanvragen.

De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen).

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om deze vrijstelling te krijgen.

Hoe aanvragen

In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van uw situatie. De VMM stuurt u dan geen heffingsbiljet op.

Komt u in aanmerking voor een vrijstelling of een compensatie en hebt u toch een heffingsbiljet gekregen? Dan moet u een schriftelijke aanvraag indienen.

Op de website van de VMM vindt u wanneer, naar wie en hoe u zo'n aanvraag moet opsturen.

Kostprijs

Informatie over de berekening van de vrijstelling of compensatie vindt u op de website van de VMM.

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
e-mail
omgeving@wemmel.be