Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader.

Sinds 1 januari 2015 kunnen ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) het kind erkennen.

Een erkenning door de meemoeder is ook een mogelijkheid in volgende gevallen:

  • U bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en u hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 en dat u nog niet geadopteerd hebt.
  • U bent meemoeder en u volgt een adoptieprocedure voor het kind van uw partner. U kunt de adoptieprocedure in dat geval stopzetten en het kind erkennen.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Hoe aanvragen

Sinds 1 april 2018 gelden er nieuwe regels inzake de erkenning van een kind. De procedure zal vanaf nu meerdere fasen doorlopen waaronder steeds een aangifte van erkenning vooraleer de eigenlijke erkenning mogelijk zal zijn. Afhankelijk van dossier tot dossier zullen andere documenten voorgelegd moeten worden. Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst burgerlijke stand.

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
J. De Ridderlaan 49
1780 Wemmel
tel.
02/462.10.20
e-mail
bevolking@wemmel.be