Rijgeschiktheidsattest groep 2 (medische schifting)

Een rijgeschiktheidsattest is nodig voor wie een rijbewijs wil halen vanaf categorie C (bv. bestuurders van een vrachtwagen of autobus) en ook voor personen die een rijbewijs B hebben maar beroepshalve andere personen vervoeren, bijvoorbeeld voor:

  • personenvervoer met ambulances
  • taxidiensten
  • verhuurdiensten met chauffeur
  • bezoldigd leerlingenvervoer
  • praktijkleraars van een erkende autorijschool

Het attest kan afgeleverd worden door bepaalde geneesheren:

- In het medisch centrum van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
- Via de werkgever bij een erkende arbeidsgeneeskundige dienst
- Voor leger en federale politie gelden speciale regels

Na een medisch onderzoek kan de geneesheer u rijongeschikt of rijgeschikt verklaren:

  1. U bent rijongeschikt verklaard:
  • u mag tijdelijk of definitief niet rijden;
  • bijkomende onderzoeken (bij huisarts, oogarts, cardioloog, enz.) zijn nodig. 

       2. U bent rijgeschikt verklaard (met of zonder beperkingen):

  • u ontvangt een rijgeschiktheidsattest groep 2;
  • met dit attest gaat u naar de dienst Bevolking om een aangepast rijbewijs aan te vragen. Neem 25 euro mee.

Een rijgeschiktheidsattest is maximaal 5 jaar geldig, maar de geneesheer kan steeds een kortere geldigheidsduur vermelden.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.70
e-mail
bevolking@wemmel.be