Omwisseling buitenlands rijbewijs

Houders van een erkend geldig buitenlands rijbewijs kunnen dit omwisselen tegen een Belgisch rijbewijs. Het buitenlands rijbewijs moet u indienen bij de dienst Bevolking - Rijbewijzen.
Het wordt dan overgemaakt aan de lokale politie en die controleert of het rijbewijs echt en authentiek is. Pas nadien kan het buitenlands rijbewijs voor een Belgisch rijbewijs worden omgewisseld.  

Voorwaarden omwisseling van een Europees (*) of niet-Europees rijbewijs

(*) Afgegeven door één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,  Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanië, Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

 U moet:

  • ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Wemmel en houder zijn van een geldige identiteitskaart of document

OF

  • het bewijs leveren van een inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende 6 maanden en houder zijn van een bijlage 33

OF

  • houder zijn van een in België afgegeven geldige diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaart.

Bijkomende voorwaarden voor een niet-Europees rijbewijs: 

  • het rijbewijs moet verkregen zijn vóór de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister

OF

  • het rijbewijs moet verkregen zijn na een verblijf van 185 dagen in het land van afgifte.

Opgelet:

Als u houder bent van een niet-erkend Europees of niet-Europees rijbewijs en als u dezelfde categorie wenst te behalen, moet u slagen voor het theoretisch en praktisch examen. U dient hiervoor geen lessen te volgen. Dit geldt voor elk Europees of buitenlands rijbewijs, zelfs als het niet erkend of niet meer geldig is.

Voor personen ingeschreven in het wachtregister van een Belgische gemeente geldt het Belgisch rijbewijs slechts voor één jaar. 

Kostprijs

De omwisseling van een buitenlands rijbewijs bedraagt € 25.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.70
e-mail
bevolking@wemmel.be