Voetwegen

Voetwegen zijn smalle wegen die niet bestemd zijn voor het gemotoriseerd verkeer. Deze wegen worden dagdagelijks gebruikt door wandelaars en fietsers. De buurt- en voetwegen opgenomen in de "Atlas der buurtwegen" hebben een juridisch statuut.