Verblijf in een woonzorgcentrum - Financiële tussenkomst

Indien een verblijf in het woonzorgcentrum financiële problemen geeft, kan u een tussenkomst vragen aan het OCMW.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar uw sociale en financiële situatie.

Er kan eventueel beroep gedaan worden op de onderhoudsplicht van de echtgeno(o)t(e) en kinderen.

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be