Tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Iedereen is verplicht om aan te sluiten bij een mutualiteit.

Op die manier geniet men van de voorzieningen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze verzekering voorziet in een terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en in een vervangingsinkomen in geval van ziekte, invaliditeit en moederschapsrust.

De mutualiteit vraagt aan haar leden een bepaalde mutualiteitsbijdrage te betalen.

Uw mutualiteit kan volgende bijdragen vragen:

  • bijdrage aanvullende diensten: Deze mutualiteitsbijdrage is een bijdrage die u toegang biedt tot een waaier aan bijkomende terugbetalingen, dienstverlening en deskundig advies.
  • wettelijk reservefonds*: Alle mutualiteiten zijn wettelijk verplicht een reservefonds aan te leggen, waarmee de tekorten in de ziekteverzekering gedeeltelijk kunnen worden opgevangen. Hiervoor wordt éénmaal per jaar een bijdrage gevraagd.
  • verplichte ziekteverzekering*: Sommige categorieën van leden dienen een wettelijke bijdrage te betalen om in orde te zijn met de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (bijvoorbeeld gepensioneerden met onvoldoende beroepsloopbaan, studenten + 25 jaar).

* Deze bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

Andere bijkomende bijdragen zijn optioneel en afhankelijk van uw aansluiting bij vrijblijvende producten.

Voorwaarden

Indien u de mutualiteitsbijdragen zelf niet kan betalen, dan kan u contact opnemen met het OCMW.

Het OCMW kan na een sociaal onderzoek beslissen om de mutualiteitsbijdragen ten laste te nemen.  Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulp verbonden zijn.

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be