Tussenkomst in huurwaarborg

Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) dat u, als huurder van een appartement of woning, bij het afsluiten van een huurovereenkomst een som betaalt als waarborg voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen tegenover de verhuurder. Een huurwaarborg mag niet meer bedragen dan 2 of 3 maanden huur afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg.

Indien u de huurwaarborg niet zelf kan betalen, dan kan u contact opnemen met het OCMW.

Het OCMW kan na een sociaal onderzoek beslissen om de huurwaarborg ten laste te nemen. Het OCMW bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulp verbonden zijn.

Openingsuren en contact

OCMW - Sociale Dienst

adres
de Limburg Stirumlaan 116
1780 Wemmel
tel.
02 462 03 00
fax
02 462 03 09
e-mail
socialedienst@wemmel.be